Kuršėnų Daugėlių progimnazija

A+ A A-

Jau antrus metus iš eilės Kuršėnų Daugėlių progimnazijoje vykdomas projektas „Savęs pažinimo takais“. Šiais metais jis skirtas jaunimo metams paminėti, tarpkultūriniam bendruomeniškumui skatinti (projekto koordinatorės – psichologo asistentė Inga Ramanauskienė ir bibliotekininkė Jūratė Bartkevičienė).

Projekto tikslas – skatinti tarpkultūrinę ukrainiečių integraciją į bendruomenę, ugdyti bendruomeniškumą, empatiją, akcentuojant savanorystės ir tarpusavio pagalbos svarbą, sudarant jaunuoliams galimybę pažinti save dalyvaujant prasmingoje meninėje-kultūrinėje veikloje. Projektas buvo finansuotas iš Šiaulių rajono savivaldybės lėšų, skirtų jaunimo iniciatyvų skatinimui.

Projekto metu vykdėme įvairias edukacines veiklas, į kurias buvo įtraukta 30 lietuvių ir ukrainiečių jaunuolių nuo 14 metų. Kuršėnų Daugėlių progimnazijoje mokosi vaikai/paaugliai atvykę iš Ukrainos. Įtraukdami juos į šį projektą mes norėjome padėti ne tik jiems pasijausti priimtiems, bet ir mūsų mokyklos mokiniams padėti geriau pažinti jų kultūrą.

Projektas prasidėjo birželio 2 dieną kūrybinėmis piešimo ant sienų dirbtuvėmis su dailininku, grafiku Andriumi Seselsku. Jo metu jaunuoliai lavino savo gebėjimus mąstyti vizualiai, matyti sąsajas tarp reiškinių, spalvų ir formų, suvokti savo jausmus, emocijas, išgyvenimus ir juos pavaizduoti tapant ant sienos.

Spalio 26 dieną vyko žygis aplink Kuršėnus, kurio metu buvo aplankytas Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras ir Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras. Mokiniai dalyvavo edukacijoje „Molio meistro dirbtuvėje“, sužinojo, kodėl Kuršėnai vadinami Puodžių sostine. Turėjo galimybę patys išbandyti savo meninius gebėjimus lipdydami iš molio. Atvirame Šiaulių rajono jaunimo centre mokiniai susipažino su teikiamomis atvirojo darbo su jaunimu paslaugomis, laisvalaikio užimtumo galimybėmis. Jo metu jaunuoliai išbandė įvairius žaidimus, apžiūrėjo jaunimui skirtas erdves, diskutavo apie jaunimo problemas ir tarpkultūrinius skirtumus.

Lapkričio 17 d. įvyko tarpkultūrinė vakaronė, kurią organizavo jaunimo iniciatyvų skatinimo projekto „Savęs pažinimo takais“ dalyviai – Lietuvos ir Ukrainos jaunuoliai, besimokantys Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijoje. Vakaronėje mokiniai pristatė savo šalių tradicijas, kultūros ypatybes, svarbiausias valstybines šventes. Mokėsi pažinti save ir kitus per tradicinius šokius ir dainas, pristatė ir kvietė vaišintis savo šalių tradiciniais patiekalais.

Projekte buvo ugdomas jaunuolių tarpkultūrinis pažinimas, kurio metu buvo skatinamas jaunuolių bendravimas ir bendradarbiavimas. Dirbdami kartu projekto dalyviai geriau pažino ir priėmė vieni kitus tokius, kokie yra, neatstumiant, ištiesiant pagalbos ir draugiškumo ranką, nepaisant kultūrinių skirtumų. Mokiniai tarpusavyje diskutavo apie jaunuolių problemas ir iššūkius šiandieninėje visuomenėje.

Inga Ramanauskienė, psichologo asistentė

Jūratė Bartkevičienė, bibliotekininkė

Paskelbtas Mokslas
Skaityti daugiau ...

 

   Spalio paskutinį penktadienį, prieš pat rudens atostogas, Kuršėnų Daugėlių progimnazijos visa bendruomenė susirinko į rudeninę talką. Mokyklos direktorė D. Diktanienė palaikė šią iniciatyvą ir pakvietė visus aktyviai dalyvauti.
   Vieni pradinių klasių mokinukai tvarkė vaistažolių lysves, paskui degustavo arbatą, kiti su vyresniųjų klasių mokiniais grėbė lapus, gėlyną ruošė žiemojimui, pririnko net kibirą kaštonų...
   Pati gražiausia rudens darbų akcija – tulpių sodinimas. Mokytojai (etikos, matematikos, technologijų) su septintokais vedė integruotas pamokas lauke, matavo, kasė bei pureno žemę - ruošė naujas erdves. Paskui visi kūrė "Tulpių trikampius", kur visi kartu pasodino net 1617 gėlių svogūnėlių (projekto koordinatorės D. Daujotienė bei A. Reutienė).
   Po visų darbų laukė moliūgų - žibintų vakaras „ŠVIEČIANČIŲ MOLIŪGŲ SUGRĮŽIMAS" (renginio koordinatorė R. Salygienė). Vieni "pavirtę" giltinėmis, raganomis, zombiais žiūrėjo klasėse siaubo filmus, kiti vaišinosi Helovino vakarėliuose ir t.t. O kai pradėjo temti, visų Raganų vyriausioji (Rasa S.) su savo pagalbininkėmis pakvietė į buveinę – išpuoštą kupolą pasivaišinti. Sotūs, laimingi ir... baisūs visi paskui išskubėjo įžiebti moliūgų – žibintų.
"Tebūnie Šviesa !" – kiekvieno mintyse skambėjo žodžiai.

Paskelbtas Mokslas
Skaityti daugiau ...

 

   Kuršėnų Daugėlių progimnazija vykdo tęstinį projektą „Savęs pažinimo takais" (jį finansuoja Šiaulių rajono savivaldybė), kuris skirtas jaunimo metams paminėti, tarpkultūriniam bendruomeniškumui skatinti ir jaunuolių saviraiškos ugdymui (projekto koordinatorės – psichologo asistentė I. Ramanauskienė ir bibliotekininkė J. Bartkevičienė).
   Projekto tikslas – skatinti tarpkultūrinę ukrainiečių integraciją į bendruomenę, ugdyti bendruomeniškumą, empatiją akcentuojant savanorystės ir tarpusavio pagalbos svarbą, sudarant jaunuoliams galimybę pažinti save dalyvaujant prasmingoje meninėje-kultūrinėje veikloje.
   Svarbus projekto etapas – spalio 26 d. žygis aplink Kuršėnus, kurio metu buvo aplankytas Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras ir Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras. Mokiniai dalyvavo edukacijoje „Molio meistro dirbtuvėje" sužinojo, kodėl Kuršėnai vadinami puodžių sostine. Turėjo galimybę patys išbandyti savo meninius gebėjimus lipdant iš molio.
Atvirame Šiaulių rajono jaunimo centre mokiniai susipažino su teikiamomis atvirojo darbo su jaunimu paslaugomis, laisvalaikio užimtumo galimybėmis. Jo metu jaunuoliai išbandė įvairius žaidimus, apžiūrėjo jaunimui skirtas erdves, diskutavo apie jaunimo problemas ir tarpkultūrinius skirtumus.
   Projektas bus tęsiamas, tačiau ši edukacinė išvyka suteikė mokiniams galimybę iš arčiau pažinti vieniems kitus, ugdyti bendruomeniškumą, empatiją ir išbandyti save meninėje-kūrybinėje veikloje.

 

Psichologo asistentė I. Ramanauskienė,
bibliotekininkė J. Bartkevičienė

Paskelbtas Mokslas
Skaityti daugiau ...

   Spalio 26 d. 8a klasės mokiniai (Justas Liutvinas, Mėta Salygaitė, Emilija Beniušytė ir Meilė Viltė Talijūnaitė) dalyvavo šalies 5–8 kl. mokinių konferencijoje „Mokausi ir augu". Mokiniai paruošė ir pristatė pranešimus apie skaitytas knygas: Mėta – B. O'Connor knygą „Noras", Justas – A. Lindgren „Broliai Liūtaširdžiai", Emilija ir Meilė – bendrą pranešimą J. K. Rowling „Haris Poteris ir Ugnies taurė" (konsultavo lietuvių k. mokytoja Laima Lukšaitė). Buvo puiki patirtis patobulinti viešojo kalbėjimo įgūdžius bei suprasti, kad „Skaitymas – štai geriausias mokymasis. Sekti didžio žmogaus mintis – visų įdomiausias mokslas". (A. Puškinas)

Paskelbtas Mokslas
Skaityti daugiau ...

   Spalio 21 d. 7 klasės mokiniai vyko į pažintinę - edukacinę kelionę ,,Mūšos tyrelio ekosistemos tyrimas". Išvykos tikslas - efektyvinti patirtinį mokymąsi netradicinėse ugdymosi aplinkose. Tai yra Šiaulių r. savivaldybės vykdomo projekto LL3 (ugdymas netradicinėse erdvėse) tęstinė veikla. Nepasiklysti telmologiniame draustinyje padėjo baltų mitologinė būtybė – Laumė. Ji papasakojo apie pelkės formavimąsi, ilgiausio - 8 kilometrų medinio tako statybą, supažindino su pelkės augmenija ir gyvūnija. Mokiniai gavo žemėlapius, kuriais naudodamiesi turėjo rasti išskirtines pelkės vietas ir jose paslėptus objektus. Keliaudami pažymėtomis vietomis, mokiniai stebėjo, kaip keičiasi aukštapelkės, žemapelkės ir šlapynės augalai. Juos turėjo atpažinti ir palyginti su miško ar šilo augalais.
   Oras lepino - diena buvo saulėta ir šilta. Buvo gera pasivaikščioti ir pailsėti gamtos prieglobstyje, ją stebėti ir dar geriau pažinti.

 

Mokytojos L. Tautkevičienė ir R. Poškienė

Paskelbtas Mokslas
Skaityti daugiau ...

   2022 m. gruodžio 24 d. sukanka 100 metų, kai gimė avangardinio kino kūrėjas ir kino kritikas, rašytojas ir poetas Jonas Mekas. Lietuvos Respublikos Seimas atsižvelgdamas į tai nutarė paskelbti 2022 metus Jono Meko metais. Tad ir Daugėlių progimnazijoje išnaudojant mokyklos erdves ta proga suorganizuota paroda „Mano namai yra visas pasaulis... J.M." (koordinatorė mokyklos bibliotekininkė J. Bartkevičienė).

   Poetas ir režisierius Vytautas V. Landsbergis, pas J. Meką svečiavęsis ir iš jo mokęsis, yra rašęs: „O tai, kad Lietuva J. Meko iki šiol nepristatė Nobelio premijai, yra tik mūsų apkiautimas, kaimietiškas nerangumas ir pavydas. Kito lietuvio, taip toli nuėjusio į pasaulinės kultūros dirvonus, neturime ir, ko gero, greitai neturėsime." Gal todėl mūsų mokyklos pedagogams ir svarbu, kad bent mokiniai (o ir bendruomenė) kuo daugiau sužinotų apie šią neeilinę asmenybę. I aukšto fojė sukurta mokomoji erdvė, kur galima vesti pažintines pamokas: susipažinti su J. Meko asmenybe, jo išleistomis knygomis, išsaugota spauda ir t.t.
Cituodami jo mintį apie ,, namus ir...visą pasaulį" pakvietėme ir visus prisijungti prie parodos organizavimo - atnešti kuo daugiau suvenyrų, parsivežtų iš kelionių po įvairias pasaulio šalis. Džiugu, kad mūsų mokytojai daug keliauja, stengiasi pažinti kuo daugiau šalių: aplankytos Skandinavijos šalys, Vokietija, Kroatija, Ispanija, Turkija, Gruzija ir t.t (
Jonas Mekas save laikė Pasaulio žmogumi, tačiau niekada nepamiršo savo brangios Lietuvos ir... gimtojo Semeniškių kaimo ( Biržų r. ). Tad ir mes turėtume neužmiršti jo skelbiamos TIESOS : keliaudami po pasaulį – kasdien vis geriau pažinkime ir savo kraštą.

Lietuvių kalbos mokytoja Dalė Janušauskienė

Paskelbtas Mokslas
Skaityti daugiau ...

   Jau tapo tradicija kas dveji – treji metai Kuršėnų Daugėlių progimnazijoje (spalio mėnesį) organizuoti Miško šventę. Šiais metais tai buvo baigiamasis Šiaulių rajono savivaldybės finansuoto projekto ,,Aktyviai ir sveikai" renginys.
   Puikus oras spalio 20 dieną visus mokyklos pradinukus sukvietė į Daugėlių pušyną. Kad vaikai galėtų patekti į mišką, vyriausias miško prižiūrėtojas Girinis prie įėjimo paliko ilgą laišką ir liepė visiems prisiekti, kad miške bus saugūs ir netrikdys žiemos miegui besiruošiančių miško gyventojų. Tada laukė orientavimosi užduotis, kuri sukėlė visiems daug džiugių emocijų. Kiekviena grupė stengėsi kuo greičiau surasti Girinio laiškus, iš užuominų atspėti, apie kokį gyvūną kalbama, suklijuoti iš dalių jo atvaizdą. Atliktą užduotį reikėjo įmesti į Girinio pašto dėžutę, kad jis galėtų patikrinti šventės dalyvių žinias. Pušyno estradoje komandos gavo kelionės lapus su planu ir iškeliavo į stoteles atlikti užduočių.
   Miške mažiesiems draugams įvairias užduočių stoteles parengė gamtosauginio būrelio ,,Pelėdžiukai" vyresniųjų grupė. Atvykusius į Medžių karalystę pasitiko septintokės. Čia vaikai pakartojo žinias apie medžių teikiamą naudą, grupavo jų sėklas, turėjo surasti netoliese augantį nurodytą medį. Grybautojų stotelėje aštuntokės mergaitės priminė, kaip rinkti grybus, kad neišneštume jų su visa grybiena, be to, reikėjo atpažinti valgomus ir nevalgomus grybus, dalyvauti grybavimo varžybose. Savo išmintį keliautojai galėjo parodyti Išmintingosios pelėdos stotelėje. Pelėdos pagalbininkės paruošė daug ,,suktų" klausimų. Linksmiausia visiems buvo Žaidimų kampelyje ir stotelėje ,,Nesušlapk kojų", kur šventės dalyviai galėjo išmokti naujų linksmų žaidimų, išbandyti savo taiklumą. Jėgas komandų nariai išbandė Stipruolių stotelėje traukdami virvę. Meškinų stotelėje išgirdome pasakojimą apie jų nuotykius, ieškojome paslėpto lobio. Pati netikėčiausia užduotis ,,Paskambink" sulaukė ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų susidomėjimo.
   Šventės pabaigoje visi pasistiprino Girinio koše, kurią išvirė valgyklos darbuotojos. Nuoširdus ,,Ačiū" joms. Už pagalbą organizuojant šią šventę dėkingi ir mokytojams : R. Juodžiui, G. Gotceitui, I. Vijūnienei, I. Daujotienei.
   Manau, kad tokie renginiai moko dalintis, draugiškai sugyventi su mus supančia aplinka, suteikia praktinių žinių ir įgūdžių, ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius.

Asta Startienė, Inga Grinienė

Paskelbtas Mokslas
Skaityti daugiau ...


   Spalio 18 d. progimnazijos skaitytojų klubo „Dakeska" susitikimas vyko Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Džiaugėmės galėdami apžiūrėti naująją biblioteką ir aptarti per vasarą perskaitytas knygas.
   Mokyklos psichologė I. Ramanauskienė rekomendavo gydytojos, vaikų psichiatrės B. D. Perry knygą „Berniukas, kurį augino kaip šunį". D. Janušauskienė pasidalino įspūdžiais apie naujausią aktorės N. Oželytės prozos knygą „Atatrankos". Čia ir praeities įvykiai, ir apmąstymai, tokie taiklūs ir aktualūs šiuolaikinių įvykių kontekste, lyg būtų parašyti šiandien. Bibliotekininkė rekomendavo knygas J. Picoult „Paprasta tiesa" ( teisingumas pagal amišus) ir K. Hughes romaną „Laiškas".
   Aptarę knygas skubėjome į susitikimą su žurnaliste, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidų vedėja, diskusijų moderatore Živile Kropaite – Basiule, kuri pristatė savo pirmąją knygą „# fainiausia pasauly močiutė". Joje autorė pasakoja savo Močiutės (partizanų ryšininkės, politinės kalinės ir tremtinės) O. Butrimaitės-Laurinienės istoriją iš nepriklausomoje Lietuvoje išaugusio žmogaus perspektyvos.


Jūratė Bartkevičienė, mokyklos bibliotekininkė

Paskelbtas Mokslas
Skaityti daugiau ...

   Ruduo... Poeto V. Mačernio meniškais vaizdais aprašytas, išgyventas. Daugėlių progimnazijos 7 klasės mokiniai nagrinėdami poeto sonetus labiausiai įsiminė eilutes apie rudenį ir... išskubėjo literatūros pamokos metu į pušyną. Patirti, pajausti tokias gyvenimo akimirkas, ką gamtoje jautė ir didis poetas. Pačios prasmingiausios sonetų eilutės buvo įamžintos fotografijose. Vieniems ruduo – tai ,, ilgesio gėlė/Auksiniais lapų tonais ..." žydinti, kitiems ,, rudens spalvų žaisme" išryškėję beržai ir kaštonai. Nuskambėjo ir džiaugsmingas paraginimas jums visiems : ,, Pasipuošę lapais ąžuolų, draugai, /Švęskit rudeninę šventę".


Lietuvių kalbos mokytoja D. Janušauskienė

Paskelbtas Mokslas
Skaityti daugiau ...

   Gražūs ir prasmingi žodžiai, šviesios mintys, pakylėjimas virš kasdienybės šiandien lydėjo Mokytojus. Daugėlių progimnazijoje ši šventė buvo prasmingai paminėta. Mokiniai papuošė spalvingais lapais mokyklos erdves, skyrė gražiausias eiles, dainas, kad tik mokytojams patiktų, kuo gražiau suskambėtų. Buvo pasveikinti ir kolegos, švenčiantys garbingus darbo jubiliejus. Visus pralinksmino suvaidinta inscenizacija ,,Pedagogikos pamoka pas... Panelę Mokytoją" ( ačiū mokytojoms Onutei bei Simonai).
   Renginio pabaigoje visų laukė maloni staigmena. Pasveikinti mokytojų atvyko romansų atlikėjų kolektyvas iš Verbūnų. Lyriškos, emocingos, kai kurios ir sentimentalios dainos labai patiko klausytojams.

D. Janušauskienė

Paskelbtas Mokslas
Skaityti daugiau ...

   Kuršėnų Daugėlių progimnazijoje vyko 29 – osios olimpinės žaidynės „KARTU – MES JĖGA!". Šio renginio programa kvietė aplankyti II aukšte veikiančią parodą šia tema, pradinukus, ir vyresniųjų klasių mokinius dalyvauti įvairiose varžybose.
   Jose aktyvios buvo visos klasės kartu su savo mokytojomis. Visus pasveikino mokyklos vadovai, palinkėjo sėkmingų startų ir pergalių. 1-4 klasių moksleiviai ,,skynė" pergales lengvosios atletikos estafečių bei kroso varžybose. Buvo vertinamas mokinių fizinis pajėgumas (10x5 m bėgimas, šuolis į tolį iš vietos, kamuoliuko metimas, 6 minučių bėgimas).
5-8 klasėse iš ryto vyko integruotos "Olimpinių vertybių ugdymo programos" įgyvendinimo pamokos. O vėliau ir vyresnieji skubėjo į stadioną, kur vyko lengvosios atletikos estafečių bei kroso varžybos, 5-6 klasių kvadrato bei 7-8 klasių futbolo varžybos. Šio renginio iniciatorius bei organizatorius R. Juodis pasirūpino, kad visi nugalėtojai gautų prizus: vieni buvo apdovanoti medaliais, kitiems įteikti marškinėliai ar saldūs prizai.
   Paskutinė rugsėjo diena buvo saulėta ir šviesi – laimingi ir besišypsantys buvo ir olimpinių žaidynių dalyviai. Juk ne veltui sakoma: „Kuo sunkesnė pergalė, tuo didesnis laimėjimo džiaugsmas."

D. Janušauskienė

 

 

Paskelbtas Mokslas
Skaityti daugiau ...

Pamokos šimtmetį skaičiuojančiame muziejuje


Rugsėjo 27 dieną mūsų progimnazijos 2 - 4 klasių mokiniai lankėsi Tado Ivanausko zoologijos muziejuje Kaune. Čia dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Pasaulio gyvūnai". Pradinukai turėjo unikalią galimybę paprastai ir linksmai susipažinti su gyvūnais. Edukacinėje klasėje vyko paskaita-diskusija apie pasaulio gyvūnus, jų įvairovę ir paplitimą Žemės planetoje. Vėliau mokiniai dalyvavo praktinėje veikloje. Jie vaikščiojo po ekspozicijų sales, vartė knygeles su išskirtinėmis eksponatų iliustracijomis, gyvūnų pavadinimus surašė į laiptažodį. Mokiniai nuoširdžiai dėkojo edukatorėms Linai ir Gintarei už nuostabią gamtos pamoką.
Ši ekskursija - projekto Lyderių laikas 3(LL3) ,,Ugdymas netradicinėse erdvėse" grandis. Dalis kelionės išlaidų buvo apmokėta šio projekto lėšomis.

 

Mokytojos Irena Daujotienė, Ilmera Vijūnienė, Asta Startienė

Paskelbtas Mokslas
Skaityti daugiau ...

Nuorodos

 SveikaMokykla-baneris  Patyciu-dezute-baneris   draugiškas internetas

 

VaikuLinija

 

 TevuLinija

 

atsisiųsti (1)

 

ŠMSM

 

NSA

 

Elvartai

mobilizacijaMokykla

VIP logo  
 
                                                              Bendraukime
                                                                fb
       
 
 
       

MOKYKLOS LOGOTIPAS

PRG logo 80 1 (1)

1,2 % paramos gavėjo kodas 190057219

ELEKTRONINIS DIENYNAS

new-logo

BIBLIOTEKA

imob-1-biblioteka

MUS REMIA

          

Kontaktai

mokykla2014

Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazija

 

Biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Įstaigos kodas 190057219

 

Kontaktai

Daugėlių g. 86, LT-81119 Kuršėnai,

Šiaulių r. sav.

Mob. +370 620 91 223

El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla. Visos teisės saugomos.
Stilius: The World News II, GavickPro. Varikliukas: Joomla.
UK Bokmakers ArtBetting.net - Bookmakers reviws.
Read more for Ladbrokes the UK bookmakerLadbrokes Registration - full information
Bokmaker Number 1 in uk William Hill Registration WH